Od 1. novembra 2021 dochádza k nasledovnej zmene telefonického kontaktu MTS a.s.

pdfZmena telefonického kontaktu od 1.11.2021

Oznamujeme odberateľom ÚK a TÚV, že v prípade prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky studenej vody (SV) z dôvodu údržby, alebo plánovaných prác v lokalitách, kde sa nachádzajú naše plynové kotolne (PK)  a výmenníkové stanice (VS), je prevádzka  MTS a.s. automaticky obmedzená na výrobe a dodávke ÚK a TÚV. Ak dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny alebo dodávky SV, sú odberatelia písomne  informovaní distribútorom v zmysle zákona. V prípade údržby, alebo plánovaných prác v prevádzke MTS a.s., informuje naša spoločnosť uzmluvnených odberateľov, správcov BD. Správcovia BD by mali následne informovať obyvateľov dotknutých odberných miest.

         

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR 152/2005 § 1, ods.1 - 7 , o určenom čase dodávky tepla a teplej vody pre spotrebiteľa.

         

 Teplárenská spoločnosť MTS a.s. - Čadca začína s dodávkou tepla pre odberateľov , podľa vyhlášky MH SR, 1.septembra. a končí 31.mája , ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C. Teplú vodu je dodávateľ povinný zabezpečiť denne v čase od 5.00 - 23.00 hod. V prípade, že obyvatelia žiadajú so začatím vykurovania mimo doby učenej vyhláškou  MH SR 152/2005 § 1, je potrebné obrátiť sa na správcu objektu, ktorý môže spoločnosť MTS a.s. písomne požiadať o začatie vykurovania  mimo dobu vykurovania, ktorú určuje zákon.