Oznamujeme odberateľom ÚK a TÚV, že v prípade prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky studenej vody (SV) z dôvodu údržby, alebo plánovaných prác v lokalitách, kde sa nachádzajú naše plynové kotolne (PK)  a výmenníkové stanice (VS), je prevádzka  MTS a.s. automaticky obmedzená na výrobe a dodávke ÚK a TÚV. Ak dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny alebo dodávky SV, sú odberatelia písomne  informovaní distribútorom v zmysle zákona. V prípade údržby, alebo plánovaných prác v prevádzke MTS a.s., informuje naša spoločnosť uzmluvnených odberateľov, správcov BD. Správcovia BD by mali následne informovať obyvateľov dotknutých odberných miest.