Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR 152/2005 § 1, ods.1 - 7 , o určenom čase dodávky tepla a teplej vody pre spotrebiteľa.

         

 Teplárenská spoločnosť MTS a.s. - Čadca začína s dodávkou tepla pre odberateľov , podľa vyhlášky MH SR, 1.septembra. a končí 31.mája , ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C. Teplú vodu je dodávateľ povinný zabezpečiť denne v čase od 5.00 - 23.00 hod. V prípade, že obyvatelia žiadajú so začatím vykurovania mimo doby učenej vyhláškou  MH SR 152/2005 § 1, je potrebné obrátiť sa na správcu objektu, ktorý môže spoločnosť MTS a.s. písomne požiadať o začatie vykurovania  mimo dobu vykurovania, ktorú určuje zákon.