Mestská teplárenská spoločnosť a.s. vznikla v roku 2000. Hlavnou činnosťou MTS a.s. je zabezpečenie produkcie a rozvod tepla a tepelnej energie v meste Čadca a jeho blízkom okolí. Postupné skvalitňovanie našich služieb a neustála modernizácia procesov výroby vedú k zabezpečeniu tepelnej energie v požadovanej kvalite a taktiež k znižovaniu dopadu na životné prostredie.

Spoločnosť MTS a.s. dokáže zabezpečiť stálu dodávku tepla až po dobu 24 hodín. Vykonávame pravidelné skúšky a revízie zariadení a prípadné poruchy odstraňujeme nepretržitou 24-hodinovou poruchovou službou. Snažíme sa udržiavať stabilné ceny, ktoré podliehajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Naše zariadenia zabraňujú znečisťovaniu ovzdušia a prispievajú k znižovaniu emisií.