Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Čadca začala dňa 1.5.2019 stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia a oprava sekundárnych teplovodných rozvodov TÚV a ÚK", okruhu výmenníkovej stanice VSD Kýčerka / v okolí Chalúpkovej ulice/. Cieľom je modernizácia teplovodných rozvodov, ktorá zvýši kvalitu dodávky TÚV a ÚK v danej lokalite.

Z dôvodu niekoľkých neopodstatnených sťažností v súčastnosti, ako je hluk, súvisiaci s výkopovými prácami, samotné výkopy, ktoré sú riadne ohradené  /nezodpovedáme za úmyselné poškodenie obyvateľmi v našej neprítomnosti/, odkrytie základov BD a vysekávanie vstupov do pivničných priestorov a iné, žiadame obyvateľov mestskej časti Kýčerka o trpezlivosť a porozumenie. Stavebná spoločnosť p. Machynu, vykonávajúca rekonštrukčné práce, uvedie všetky t.č. obmedzenia  do pôvodného stavu.

Obyvateľom dotknutej časti dávame tiež na vedomie, že MTS a.s. Čadca si splnila oznamovaciu povinnosť a začiatok stavebných prác bol riadne ohlásený MÚ Čadca.

V zimnom období sú stavebné práce prerušené, rekoštrukcia pokračuje na jar 2020.

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME .