Výroba a rozvod tepla a tepelnej energie

Mestská teplárenská spoločnosť a.s. vznikla v roku 2000. Hlavnou činnosťou MTS a.s. je zabezpečenie produkcie a rozvod tepla a tepelnej energie v meste Čadca a jeho blízkom okolí. Postupné skvalitňovanie našich služieb a neustála modernizácia procesov výroby vedú k zabezpečeniu tepelnej energie v požadovanej kvalite a taktiež k znižovaniu dopadu na životné prostredie.